اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 14,312,869,257,949 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,553,042 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,553,042 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,568,755 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,356,279

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

نامشخص

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاك نژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار